Dobrý brand nezapomenete (CZ)

S využitím široké škály ověřených nástrojů dokážeme pomoci brandu v jeho rozvoji a upevnění pozice na trhu a v jeho důsledku se podílet na navyšování zisku společnosti. Variace na toto tvrzení slýchávám a čtu stále dokola. Není to nic víc než obyčejná technokratická floskule snažící se o mytizaci reklamně-agenturního řemesla.

Napadá mne analogie s akademickou ekonomií, která do padesátých let dvacátého století v USA představovala neexperimentální, často spekulativní směr bádání v oblasti chování jedinců a společností vystavených různým vlivům. Primární cíle měly širší socioekonomický charakter a výzkumy se zabývaly například tématy, jako je absolutní zaměstnanost a stabilita cen. S příchodem studené války se z ekonomie stal nástroj propagačního boje proti marxismu-leninismu, proběhlo odtrhnutí od sociálních aspektů a následně snaha o algebraické neboli tvrdé modelování ekonomických situací. Aspoň takhle nějak situaci analyzoval Chalmers Johnson.

Photo by Mollie Moran on Unsplash

Komplexní disciplína kolem brandu a jeho budování prošla podobným vývojem a mám pocit, že dnes je téměř vědecky prodávána společnostem, které spravují velké značky. Vznikají celé quasi-vědecké modely, na kterých se snaží agentury ukázat, jak je nutné brand složitě budovat. Předpokládám, že jde o dobře prodejné ‚zboží‘, neboť tvrdá data, grafy, a číselné důkazy jsou stále in.

Je to pochopitelné. Jakýsi teoretický podklad snímá odpovědnost z člověka a přesouvá ji jinam – na tvrdá data. U brandu je však situace složitější. Brand vyžaduje velkou dávku citu, širokého rozhledu, komplexních znalostí a k tomu titěrnou dlouhodobou práci. Ano, tím chci říct, že brand je velmi špatně měřitelný. Nabízí se tedy otázka, k čemu je dobrý a má-li smysl. Ovšem že má.  Brand je schopný přežít produkt, který reprezentuje. Správné vedení brandu není zásadněji ohrožováno změnami uvnitř ani vně firmy. Dobře uchopený brand vám umožňuje budovat interní loajalitu a vzdělání zaměstnanců. Nepotřebuje prázdné floskule ani nicneříkající pseudodata. Dobrý brand je jedinečná zkušenost, kterou nezapomenete.